logo


ผู้อำนวยการโรงเรียน

bbwhead
ผู้อำนวยการชูศักดิ์ องค์ศิริพร,

ข่าวสารการศึกษา

นายจตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบดอกไม้

Posted on 07 Jul 2013
นายจตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบดอกไม้และข้อเสนอในการจัดการศึกษาจากผู้แทนคณะผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายพิทยา ไชยมงคล นายกสมาคมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 204/2556 รมว.ศธ.เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการวันแรก

Posted on 07 Jul 2013
ศึกษาธิการ – เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เข้าอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอย่างเป็นทางการ

รมว.ศธ.ให้สัมภาษณ์พิเศษ “มติชน”

Posted on 07 Jul 2013
ห้องทำงาน รมว.ศธ. – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่หนังสือพิมพ์มติชน ในประเด็นการกำหนดนโยบายการศึกษา และจุดเน้นการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศ ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 หน้า 22   “ข่าว สำนักงานรัฐมนตรี” เห็นว่

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

การรับสมัครนักเรียนชั้นปีที่ 1 และ ม.4

Posted on 28 Jan 2014
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ดังนี้ รับสมัครวันที่ 1 – 24  มีนาคม  2557 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-7086118-9 ต่อ 106 ก. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 1) ห้องเรียนพิเศษ MEP 1 ห้อง 30 คน 2) ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2 ห้อง 72 คน 3) 

EIS @BBW

Posted on 15 Jan 2014
ขอเชิญคณะครูที่สอนโครงการ EIS บางบ่ิอวิทยาคม เข้าร่วมกลุ่มในลิงค์ตามนี้เลยค่ะ http://eisbbw.blogspot.com/…

“เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน”

Posted on 15 Jan 2014
เรียนเชิญคุณครูทุกท่านร่วมกิจกรรมวันครูที่ โรงเรียนราชวินิตบางแก้วพร้อมกัน และลงชื่อที่รองสุดา สุวศิน

“กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง”

Posted on 08 Jan 2014
ขอเชิญผู้ปกครองและเด็กมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2556 มีกิจกรรมให้เล่นมากมายร่วมสนุกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ โดย นายยก อบจ.จังหวัดสมุทรปราการ

ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ มหากุศล

Posted on 11 Dec 2013
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ มหากุศล เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์  ณ ศาลาการเปรียญ วัดบางบ่อ วันจันทร์  ที่  16 ธันวาคม 2556  

สอบธรรมศึกษาปี2556

Posted on 24 Nov 2013
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนที่มาสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก  ด้วยความยินดียิ่ง