หน้าหลัก

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 14 มิถุนายน 2561
Read More
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ค่ายพุทธธรรม

กลุ่มบริหารบุคคล ได้จัดอบรมค่ายพุทธธรรม ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 โดยวันที่ 11 เป็นระดับชั้น ม.1 และ ม.5 วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ระดับชั้น ม.2 และ ม.6 และวันที่ 13
Read More
ค่ายพุทธธรรม

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม “ปลอดจากการเล่นพนันฟุตบอล 100 %”

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประกาศให้ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน “ปลอดจากการเล่นพนันฟุตบอล 100 %” โดยมี 3 มาตรการดังนี้ ป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตามแก้ไข
Read More
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม “ปลอดจากการเล่นพนันฟุตบอล 100 %”

มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล

ผู้อำนวยการวิไลลักษณ์ พูลมามอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้แก่ นักเรียนที่ร่วมเข้าค่ายพัฒนาทักษะนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่ 6 - 11 พ.ค. ณ ร.ร.นายร้อย จปร. คณะสภานักเรียน ประจำปี 2560 และคณะนักกีฬาเรือพาย ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่  
Read More
มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Read More
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมเข้าวัดเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดบางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
Read More
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Android Software Development Kit : Android SDK" เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิพัฒน์ กำคำ และคณะ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
Read More
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ครบรอบ 49 ปี 19 พฤษภาคม 2561 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Read More
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 49 ปี โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 15 พฤษภาคม 2561 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่
Read More
การปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศ ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  ประกาศผลครู
Read More
ประกาศ ผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561