หน้าหลัก

การรับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี, ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญ ระดับชั้นม.3

งานนิทรรศการวิชาการ บ.บ.ว. นิทรรศ'60 "บ.บ.ว. 4.0"

การแข่งขันกีฬาสีภายใน

โครงการฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ร่วมสนับสนุน "โครงการ ก้าวคนละก้าว"

ประชุมผู้ปกครอง ม.1

คณะเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม