logo


ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • head_school

    รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม,

ข่าวสารการศึกษา

ห่วงคุณภาพการศึกษาไทยถดถอย

Posted on 10 Sep 2014
น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ นักวิชาการสำนักงาน ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวถึงผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติ (Global Competiveness Index : GCI) ฉบับล่าสุดปี 2557 โดยเวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม (World Economic Forum : WEF) เผยแพร่ความสามารถการแข่

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Posted on 05 Sep 2014
http://www.spm6.go.th  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6 http://www.moe.go.th    เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ http://www.mict.go.th เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ http://www.studentloan.or.th กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา http://www.niets.or.th  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ.

ด่วนที่สุด! การให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

Posted on 07 Jul 2013
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3606 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1393.pdf

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

Posted on 07 Jul 2013
   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (Admiral Narong Pipatanasai) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (31 ส.ค. 57) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (Dr.Krissanapong Kirtikara)  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (Lt.Gen.Surachet Chaiwong) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่า

กรมบัญชีกลางบี้หน่วยงานราชการเร่งเบิกจ่ายงบ2557 ระบุยังไม่เบิกอีกกว่า 4.9 แสนล้าน

Posted on 07 Jul 2013
                นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องข้อกำหนดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

พิธีถวายราชสดุดี พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted on 25 Nov 2014
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวครรต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม วันที่ 25 พฤศจิกายน  2557

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

Posted on 18 Nov 2014
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมประเมินโรงเรียนพระราชทานด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน  2557

โครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศระดับม.ต้น

Posted on 18 Nov 2014
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องเพ้นสีธรรมชาติ ได้รับถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในระดับม.ต้น เป็นที่น่าปลื้มใจที่นักเรียนของเราเก่งจริงๆ

กีฬาพิกุลเกมส์

Posted on 16 Sep 2014
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สพม.6  จังหวัดสมุทรปราการ จะจัดกีฬาสีภายในวันที่ 6 – 7 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557  มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท ขอให้นักเรียนทุกคนมาร่วมและเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆในการแข่งกีฬานะคะ

ยอดบริจาคผ้าป่าเพื่อการศึกษา

Posted on 19 Aug 2014
ในวันอาทิตย์ที่  17 สิงหาคม  2557  โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมได้ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  โดยมีพลโทกัมปนาท  รุดดิษฐ์ เป็นประธานในการทอดผ้าป่าครั้งนี้รวมถึงคณะครูและนักเรียนชุมชน ที่ร่วมงานในครั้งนี้  ซึ่งยอดบริจาค ณ วันที่ 1 กันยายน  2557   คือ 2,713,704.37บาท

45 ปีคืนสู่เหย้าชาวแสด – ดำ

Posted on 18 Jul 2014
45 ปีคืนสู่เหย้าชาวแสด – ดำ ปี 2557 นี้ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมของเรามีอายุครบ 45 ปี แล้วนะครับ ในโอกาสนี้ โรงเรียนและสมาคมนักเรียนเก่า จึงกำหนดจัดงาน “45 ปี คืนสู่เหย้าชาวแสดดำ “ ในวันเสาร์ที่  13  ธันวาคม  2557 ขอเชิญศิษย์เก่า บ.บ.ว. ทุกรุ่น ร่วมพบปะสังสรรค์กันนะครับ

กิจกรรมโรงเรียน

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted on 25 Nov 2014
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวครรต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

Posted on 21 Nov 2014
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมได้รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ในวันที่ 19 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณท่านกรรมการเป็นอย่างสูงที่ได้ติชมและให้คำแนะนำที่ดีเพื่อเตรียมประเมินระดับภาคต่อไป

โครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศระดับม.ต้น

Posted on 18 Nov 2014
โครงงานวิทยาศาสตร์มีการแข่งหลายๆโรงเรียน ผลปรากฏว่าโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมได้ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ชนะเลิศระดับม.ต้น ด้วยโครงงานเพ้นท์สี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาในครั้งนี้ที่ประสบผลสำเร็จ

ประมวลภาพกีฬาสีพิกุลเกมส์ประจำปี2557

Posted on 18 Nov 2014
กีฬาสีภายในจัดขึ้นในวันที่ 6 7 และ 10 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้นักเรียนได้มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีการแข่งขันหลายรายการอย่าลืมมาเชียร์มาดูกันนะครับ

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

Posted on 19 Aug 2014
ในวันอาทิตย์ที่ 17  สิงหาคม  2557  มีการทอดผ้าป่าเพื่อสร้างโรงอาหารโดยมีพลโทกัมปนาท  รุดดิษฐ์เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ยอดบริจาคผ้าป่า อยู่ที่ 2,536,713.37 ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันทอดผ้าป่าในครั้งนี้