logo


ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • head_school

    รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม,

ข่าวสารการศึกษา

สมศ.เผยใช้เวลาประเมินเฉลี่ย 5 ชม.ต่อปีไม่กระทบเวลาสอนครู

Posted on 23 Jan 2015
ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวสรุปว่า ปัจจุบันครูไทยนอกจากการเตรียมการสอน การพัฒนาระบบการสอน การให้คำปรึกษานักเรียนนักศึกษา การประกันคุณภาพภายใน ฯลฯ อันเป็นหน้าที่พื้นฐาน ยังต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างผลงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาเพื่อให้รางวัลพิเศษอื่นๆ อาทิ การพัฒนา 6 ด้านเพื่อรับรางว

ขั้นตอนและวิธีการทางวินัย

Posted on 23 Jan 2015
ในครั้งนี้ขอยกตัวอย่างกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงสอบสวนแล้วเห็นว่า เรื่องที่สอบสวนนั้น พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเพียงความผิดวินัยไม่ร้ายแรง และผู้บังคับบัญชาผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็น

ห่วงคุณภาพการศึกษาไทยถดถอย

Posted on 10 Sep 2014
น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ นักวิชาการสำนักงาน ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวถึงผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติ (Global Competiveness Index : GCI) ฉบับล่าสุดปี 2557 โดยเวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม (World Economic Forum : WEF) เผยแพร่ความสามารถการแข่

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Posted on 05 Sep 2014
http://www.spm6.go.th  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6 http://www.moe.go.th    เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ http://www.mict.go.th เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ http://www.studentloan.or.th กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา http://www.niets.or.th  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ.

ด่วนที่สุด! การให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

Posted on 07 Jul 2013
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3606 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1393.pdf

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

Posted on 07 Jul 2013
   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (Admiral Narong Pipatanasai) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (31 ส.ค. 57) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (Dr.Krissanapong Kirtikara)  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (Lt.Gen.Surachet Chaiwong) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่า

กรมบัญชีกลางบี้หน่วยงานราชการเร่งเบิกจ่ายงบ2557 ระบุยังไม่เบิกอีกกว่า 4.9 แสนล้าน

Posted on 07 Jul 2013
                นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องข้อกำหนดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

46 ปีวันสถาปนาโรงเรียน

Posted on 19 May 2015
ยินดีต้อนรับ พลโท กัมปนาท  รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ 1   ศิษย์เกาบางบ่อวิทยาคม และวันที่19 พฤษภาคม 2558 ได้มีการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 46 ปี มีการมอบโล่รางวัลและคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพียรพยายาม อุทิศต

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทานด้วยความยินดียิ่ง

Posted on 23 Jan 2015
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทานด้วยความยินดียิ่งในวันที่ 26 มกราคม 2558 ยินดีต้อนรับสู่รั้วแสด – ดำ บางบ่อวิทยาคม

การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ , EP และ MEP ปีการศึกษา 2558

Posted on 13 Jan 2015
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ , EP และ MEP ปีการศึกษา 2558 1. กำหนดการรับสมัคร รับสมัครวันที่ 5 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครด้วยตนเอง ที่ห้องวิชาการ อาคาร 4 โรงเรียนบางบ่อ

การประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2557

Posted on 06 Jan 2015
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  เข้ารับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานปีการศึกษา  2557 โดยรอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษาประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  เมื่อวันที่  25  กันยายน  2557 และรอบที่สองระดับจังหวัดประเมินโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุท

การประเมินรับรองโครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP

Posted on 06 Jan 2015
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเปิดการเรียนการสอนโครงการห้องเรียนพิเศษ  EP/MEP  ในปีการศึกษา  2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งผู้อำนวยการเบญญาภา  คงรอด  (ผอ.โรงเรียนสตรีวิทยา) ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการมาประเมินวันที่  16  ธันวาคม  2557

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

Posted on 06 Jan 2015
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมเป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  64 วันที่  17-19  ธันวาคม  2557  จำนวน  33  รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  11  รายการ เหรียญเงิน  12  รายการ เหรียญทองแดง  1  รายการ  และเข้าร่วมกิจกรรม  3  รายการ ขอขอบคุณนักเรีย

กิจกรรมโรงเรียน

ปฐมนิเทศม.1และม.4

Posted on 18 May 2015
กิจกรรมต้อนรับนักเรียนปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา2558

ค่ายต้นกล้าคุณธรรม

Posted on 18 May 2015
ค่ายต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ – จีน ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเสถียรธรรมเนตร รูปภาพเพิ่มเติม คลิกกันดูได้อีกนะคะ https://www.facebook.com/PHOTOBBW

การประเมินความพร้อมโครงการMEP

Posted on 19 Jan 2015
การประเมินความพร้อมของโครงการMEP โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม และประกาศรับรองให้โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ในปีการศึกษา 2558

Chismas day b.b.w.

Posted on 19 Jan 2015
กิจกรรมวันคริสมาสจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกและร่วมกิจกรรมหลากหลายที่เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี

กิจกรรมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ

Posted on 19 Jan 2015
คณะครูและนักเรียนทุกคนร่วมทำพิธีกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

พิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted on 25 Nov 2014
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวครรต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด

Posted on 21 Nov 2014
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมได้รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ในวันที่ 19 พ.ย. 57 ที่ผ่านมาคณะครูและนักเรียนขอขอบพระคุณท่านกรรมการเป็นอย่างสูงที่ได้ติชมและให้คำแนะนำที่ดีเพื่อเตรียมประเมินระดับภาคต่อไป

โครงงานวิทยาศาสตร์ชนะเลิศระดับม.ต้น

Posted on 18 Nov 2014
โครงงานวิทยาศาสตร์มีการแข่งหลายๆโรงเรียน ผลปรากฏว่าโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมได้ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ชนะเลิศระดับม.ต้น ด้วยโครงงานเพ้นท์สี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาในครั้งนี้ที่ประสบผลสำเร็จ

ประมวลภาพกีฬาสีพิกุลเกมส์ประจำปี2557

Posted on 18 Nov 2014
กีฬาสีภายในจัดขึ้นในวันที่ 6 7 และ 10 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้นักเรียนได้มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีการแข่งขันหลายรายการอย่าลืมมาเชียร์มาดูกันนะครับ