logo


ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • head-teacher นางวิไลลักษณ์ พูลมา

    ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม,

ข่าวสารการศึกษา

สมศ.เผยใช้เวลาประเมินเฉลี่ย 5 ชม.ต่อปีไม่กระทบเวลาสอนครู

Posted on 23 Jan 2015
ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวสรุปว่า ปัจจุบันครูไทยนอกจากการเตรียมการสอน การพัฒนาระบบการสอน การให้คำปรึกษานักเรียนนักศึกษา การประกันคุณภาพภายใน ฯลฯ อันเป็นหน้าที่พื้นฐาน ยังต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างผลงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาเพื่อให้รางวัลพิเศษอื่นๆ อาทิ การพัฒนา 6 ด้านเพื่อรับรางว

ขั้นตอนและวิธีการทางวินัย

Posted on 23 Jan 2015
ในครั้งนี้ขอยกตัวอย่างกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงสอบสวนแล้วเห็นว่า เรื่องที่สอบสวนนั้น พฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาเป็นเพียงความผิดวินัยไม่ร้ายแรง และผู้บังคับบัญชาผู้สั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็น

ห่วงคุณภาพการศึกษาไทยถดถอย

Posted on 10 Sep 2014
น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ นักวิชาการสำนักงาน ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวถึงผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติ (Global Competiveness Index : GCI) ฉบับล่าสุดปี 2557 โดยเวิลด์อีโคโนมิกฟอรั่ม (World Economic Forum : WEF) เผยแพร่ความสามารถการแข่

ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Posted on 05 Sep 2014
http://www.spm6.go.th  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6 http://www.moe.go.th    เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ http://www.mict.go.th เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ http://www.studentloan.or.th กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา http://www.niets.or.th  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ.

ด่วนที่สุด! การให้ผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

Posted on 07 Jul 2013
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3606 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1393.pdf

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

Posted on 07 Jul 2013
   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย (Admiral Narong Pipatanasai) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (31 ส.ค. 57) ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร (Dr.Krissanapong Kirtikara)  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลโท สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (Lt.Gen.Surachet Chaiwong) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่า

กรมบัญชีกลางบี้หน่วยงานราชการเร่งเบิกจ่ายงบ2557 ระบุยังไม่เบิกอีกกว่า 4.9 แสนล้าน

Posted on 07 Jul 2013
                นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องข้อกำหนดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

กิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

Posted on 13 Aug 2015
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมได้จัดกิจกรรมถวายพระพรในวันแม่แห่งชาติ และได้มีการมอบทุนวันแม่และทุนเพชรบางบ่อให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อแม่ด้วย โดยตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องได้แสดงความรักต่อแม่เป็นที่น่าชื่นใจเป็นอย่างมาก  ณ ลานอเนกประเสงค์ ในวันที่ 11 สิงหาคม  25

ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ

Posted on 04 Aug 2015
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ คุณครูดังนี้   นางสุดา          สุวศิน นางอำภา         บัวศรี นางบรรพต       เล็ดรอด นางพวงทอง    ศรีศฤงคาร ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  วันศุกร์  ที่  2  ตุลาคม  2558   สามารถสำรองโต๊ะได้ตั้งแต่วันนี้ –  27 กันยายน 2558 เบอร์โทร   086

ยินดีต้อนรับผู้บริหารด้วยความยินดียิ่ง

Posted on 23 Jul 2015
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมยินดึต้อนรับคณะผู้บริหารทุกท่านด้วยความยินดียิ่งที่มาประชุมที่ห้องเสถียรธรรมเนตร ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2558

ินิเทศติดตามประเมินผลภายใน ปี 2557 โดยสพม.6

Posted on 23 Jul 2015
การประเมินนิเทศติดตามและประเมินผลภายใน ประจำปี 2557  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

The Welcoming Ceremony for AFS Exchange Students from Italy

Posted on 10 Jul 2015
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ยินดีต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนAFS จากประเทศอิตาลี โดยนักเรียนทั้งสองคนได้มา อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ คือท่านรองวิบูรณ์  ชัยเขื่อนขันธ์ และคุณเก้า ผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนั้นักเรียนทั้งสองคน ชื่อไทยว่า กุลนัฐ  อยู่ระดับชั้นม.4/3  และ อัญชลี  อยู่ระดับชั้นม.5/

ยินดีต้อนรับผอ.วิไลลักษณ์ พูลมา

Posted on 29 Jun 2015
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมยินดีต้อนรับผอ.วิไลลักษณ์  พูลมา  ด้วยความยินดียิ่งสู่รั้ว – ดำ นักเรียนและคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

Posted on 13 Aug 2015
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมได้จัดกิจกรรมถวายพระพรในวันแม่แห่งชาติ และได้มีการมอบทุนวันแม่และทุนเพชรบางบ่อให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมีกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อแม่ด้วย โดยตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องได้แสดงความรักต่อแม่เป็นที่น่าชื่นใจเป็นอย่างมาก  ณ ลานอเนกประเสงค์ ในวันที่ 11 สิงหาคม  25

ินิเทศติดตามประเมินผลภายใน ปี 2557 โดยสพม.6

Posted on 23 Jul 2015
การประเมินนิเทศติดตามและประเมินผลภายใน ประจำปี 2557  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

The Welcoming Ceremony for AFS Exchange Students from Italy

Posted on 10 Jul 2015
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ยินดีต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนAFS จากประเทศอิตาลี โดยนักเรียนทั้งสองคนได้มา อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ คือท่านรองวิบูรณ์  ชัยเขื่อนขันธ์ และคุณเก้า ผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนั้นักเรียนทั้งสองคน ชื่อไทยว่า กุลนัฐ  อยู่ระดับชั้นม.4/3  และ อัญชลี  อยู่ระดับชั้นม.5/

ปฐมนิเทศม.1และม.4

Posted on 18 May 2015
กิจกรรมต้อนรับนักเรียนปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา2558

ค่ายต้นกล้าคุณธรรม

Posted on 18 May 2015
ค่ายต้นกล้าคุณธรรมนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ – จีน ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเสถียรธรรมเนตร รูปภาพเพิ่มเติม คลิกกันดูได้อีกนะคะ https://www.facebook.com/PHOTOBBW

การประเมินความพร้อมโครงการMEP

Posted on 19 Jan 2015
การประเมินความพร้อมของโครงการMEP โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม และประกาศรับรองให้โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเปิดโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ในปีการศึกษา 2558

Chismas day b.b.w.

Posted on 19 Jan 2015
กิจกรรมวันคริสมาสจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกและร่วมกิจกรรมหลากหลายที่เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี

กิจกรรมถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติ

Posted on 19 Jan 2015
คณะครูและนักเรียนทุกคนร่วมทำพิธีกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม