ประกาศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (บรรจุขวด) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (บรรจุขวด) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก