ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการร้านค้าจําหน่ายอาหารในสถานศึกษาปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการร้านค้าจําหน่ายอาหารในสถานศึกษาปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่า

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (บรรจุขวด) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ

ประกาศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (บรรจุขวด) ประจำปีการศึกษา 2567 โดยวิธีคัดเลือก Read More »

ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อน้ำดื่ม (บรรจุขวด) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง การจัดซื้อน้ำดื่ม (บ

ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อน้ำดื่ม (บรรจุขวด) โดยวิธีคัดเลือก Read More »

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศ การจัดจ้างทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปี 2567

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีความประสงค์จัดจ้างทำประกันอุบัต

ประกาศ การจัดจ้างทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปี 2567 Read More »

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความประ

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน Read More »

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า ปีการศึกษา 2566 Read More »