Author name: admin

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (นักเรียนความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือ …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ (นักเรียนความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 (นักเรียนความสามารถพิเศษ)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศ …

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ม.1 (นักเรียนความสามารถพิเศษ) Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นม …

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 (เดิม) ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบค …

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา …

ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ระดับชั้น ม.4,ม.5,ม.6

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ไปศึกษาแหล่งเ …

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ระดับชั้น ม.4,ม.5,ม.6 Read More »

กิจกรรมสืบสานประเพณีการปลูกข้าว การปลูกข้าวแบบนาดำ ข้าวพันธุ์ กข.79 ณ บ้านทวิบุญ

วันที่ 20 มกราคม 2566 รองผู้อำนวยการอภัสรินทร์ จันทร พร …

กิจกรรมสืบสานประเพณีการปลูกข้าว การปลูกข้าวแบบนาดำ ข้าวพันธุ์ กข.79 ณ บ้านทวิบุญ Read More »