ประกาศ การจัดจ้างทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปี 2567

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีความประสงค์จัดจ้างทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ประจำปี ประจำปี 2567 โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียดดังแนบ