ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติตำแหน่ง ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครครูชาวต่างชาติตำแหน่ง ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์