ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูชาวต่างชาติ

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
1. ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์
2. ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ วิชาวิทยาศาสตร์