ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ตำแหน่ง

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์
2. ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์
รายละเอียดดังแนบ

ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์