ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูชาวต่างชาติประจำวิชาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
1. ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ วิชาคอมพิวเตอร์
2. ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ วิชาวิทยาศาสตร์