ทอดกฐินสามัคคี 2566 ณ วัดสุคันธาวาส

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหารนำโดยนายวิโรจน์ จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี 2566 ณ วัดสุคันธาวาส เพื่อบูรณะกุฏิและถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร
ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับความเมตตาจากพระวชิรธรรมวิธาน (สมนึก สมาหิโต ป.ธ.๖, พธ.บ.) เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ เจ้าอาวาสวัดสุคันธาวาส
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม จำนวน 10 คน ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้