ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสืบสานประเพณีการปลูกข้าว การปลูกข้าวแบบนาดำ ข้าวพันธุ์ กข.79 ณ บ้านทวิบุญ

วันที่ 20 มกราคม 2566 รองผู้อำนวยการอภัสรินทร์ จันทร พร …

กิจกรรมสืบสานประเพณีการปลูกข้าว การปลูกข้าวแบบนาดำ ข้าวพันธุ์ กข.79 ณ บ้านทวิบุญ Read More »