โครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Student Immersion Program)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Student Immersion Program)
โดยมีผู้อำนวยการสงัด ประวุฒิ เป็นประธานในพิธี โดยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นร่วมกับ University of Perpetual System DALTA ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นไปตามโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษา กิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 มิถุนายน 2566