เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มงานบริหารบุคคล ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้อำนวยการสงัด ประวุฒิ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
ณ คูหาเลือกตั้ง ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ซึ่งผู้ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้แก่ นางสาวแพรพรรณ สีดาวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5/1 จากพรรค The next gen of freedom