ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program/Mini English Program

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program/Mini English Program
รายละเอียดดังแนบ

ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ระหว่างวันที่ 8 – 28 มีนาคม 2567 (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ติดต่อสอบถาม โทร 02-7086119 ต่อ 106