ข่าวประกาศ

ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา …

ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ระดับชั้น ม.4,ม.5,ม.6

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ไปศึกษาแหล่งเ …

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ระดับชั้น ม.4,ม.5,ม.6 Read More »

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ไปอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีความประสงค์จะจ้างเหมางานยานพานะ …

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ไปอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.1 Read More »

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ไปอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.2 (เพิ่มเติม)

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีความประสงค์จะจ้างเหมางานยานพานะ …

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ไปอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้น ม.2 (เพิ่มเติม) Read More »

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีความประสงค์จะจ้างเหมางานยานพานะ …

ประกาศ จ้างเหมางานยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแ …

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป Read More »