ข่าวประกาศ

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศ […]

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบค

ประกาศ รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

รายชื่อลูกจ้างผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 1. นายน้อย

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป Read More »

ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา

ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป Read More »