ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว