แสดดำรวมใจ สานสายใยมุฑิตา

วันที่ 30 กันยายน 2565 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมได้จัดงาน “แสดดำรวมใจ สานสายใยมุทิตา”
เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 6 ท่าน
ณ หอประชุมวิจารณ์ธรรมคุณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม