ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
โดยมีรายละเอียดดังแนบ