กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏร”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ร่วมกับอำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏร”
โดยมีผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
รณรงค์เชิญชวนทุกคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) พ.ศ. 2566 (Big Day) “ไทยโหวต คนไทยพร้อมไปใช้สิทธิ”
ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้