ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

รายชื่อลูกจ้างผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
1. นายน้อย เกตุสุวรรณ์
2. นางสาวนิญารัตน์ นิลกล่อม