ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

 1. ประเภทห้องเรียน
  • ห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์, ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program))
  • ห้องเรียนปกติ (แผนการเรียนปกติ, ห้องเรียนเทียบเคียง EIS, ห้องเรียนเทียบเคียงคณิต-อังกฤษ-จีน, เทียบเคียงเพชรบางบ่อ, เทียบเคียงภาษาญี่ปุ่น)
 2. ขั้นตอนการรับสมัคร
  • กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.bbw.ac.th
  • ยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่กำหนด
 3. วันรับสมัคร
  • ห้องเรียนพิเศษ รับสมัครวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566
  • ห้องเรียนปกติ รับสมัครวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566
  • ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ) รับสมัครวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566
 4. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานบริหารวิชาการ 02-708-6118 ต่อ 107