ภาพกิจกรรม

ลงนามสร้างความร่วมมือทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ผู้อำนวยการสงัด ประวุฒิ คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ได้เข …

ลงนามสร้างความร่วมมือทางการศึกษา ร่วมกับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศฟิลิปปินส์ Read More »

มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

ผู้อำนวยการสงัด ประวุฒิ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน …

มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Read More »