ภาพกิจกรรม

กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏร”

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ร่วมกับอำเภ

กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏร” Read More »

กิจกรรมสืบสานประเพณีการปลูกข้าว การปลูกข้าวแบบนาดำ ข้าวพันธุ์ กข.79 ณ บ้านทวิบุญ

วันที่ 20 มกราคม 2566 รองผู้อำนวยการอภัสรินทร์ จันทร พร

กิจกรรมสืบสานประเพณีการปลูกข้าว การปลูกข้าวแบบนาดำ ข้าวพันธุ์ กข.79 ณ บ้านทวิบุญ Read More »