กิจกรรมสืบสานประเพณีการปลูกข้าว การปลูกข้าวแบบนาดำ ข้าวพันธุ์ กข.79 ณ บ้านทวิบุญ

วันที่ 20 มกราคม 2566 รองผู้อำนวยการอภัสรินทร์ จันทร พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.4
ได้ไปร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีการปลูกข้าว การปลูกข้าวแบบนาดำ ข้าวพันธุ์ กข.79
โดยงานนี้มีพลอากาศเอกเชี่ยวชาญ รุดดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงาน
ซึ่งในโอกาสนี้ทางโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมก็ได้นำขนมไทยไปแจกจ่ายกับผู้ร่วมงานอีกด้วย รูปแบบของกิจกรรมก็ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกข้าว
ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการช่วยสืบสานประเพณีการปลูกข้าวแบบไทย
ณ บ้านทวิบุญ