กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566

วันที่ 24 มกราคม 2566 โครงการเทียบเคียงห้องเรียนพิเศษ คณิต-อังกฤษ-จีน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2566
โดยมีผู้อำนวยการสงัด ประวุฒิ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงเชิดสิงโต การประกวดการแต่งกาย บูธอาหารจีน และอื่นๆ อีกมากมาย
ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม