กิจกรรม BBW Christmas Day 2022

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสงัด ประวุฒิ ผู้อำนวยการสงัด ประวุฒิ เป็นประธานในงานกิจกรรม BBW Christmas Day 2022
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การร้องเพลงประสานเสียงจากนักเรียนชั้น ม.1 ,
ละครภาษาอังกฤษจากนักเรียนชั้น ม.5, การประกวดชุดประจำชาติ, การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ, และ Cover dance เป็นต้น
ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม