รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม)

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม)
รับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566
ส่งใบสมัครที่ห้องวิชาการ