กิจกรรมอบรมศิลปะการเป็นพิธีกรและการพูดในที่ชุมชน

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นายสงัด ประวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการอบรมศิลปะการเป็นพิธีกรและการพูดในที่ชุมชน
ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โดยมีวิทยากร คุณธนูชัย สืบทิม และคุณสมปอง แสงจันทร์ มาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมเสถียรคำเนตร โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม