วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม โดยมีผู้อำนวยการสงัด ประวุฒิ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงแรกเป็นการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดปานประสิทธารามมาเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นเป็นพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม