อบรมนักธุรกิจน้อย ร้อยไอเดีย

วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมการอบรม นักธุรกิจน้อย ร้อยไอเดีย
ตอน “Global Youth Entrepreneur ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ก้าวไกลระดับโลก” ให้กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ทั่วไป
โดยรับเกียรติจากวิทยากร คุณอมรรัตน์ นาคเสนา (ครูพี่บี) CEO Space B Co., Ltd. ผู้ก่อตั้ง Masterkids Thailand, Uniclass และ Happibee
มาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้
ณ ห้องประชุมเสถียรคำเนตร โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม