บ.บ.ว. ร่วมใจ สืบสานประเพณีไทยลอยกระทง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการสงัด ประวุฒิ พร้อมทั้งคณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียนได้มอบกระทงให้กับวัดโคธารามอีกทั้งได้เดินทางไปมอบกระทงให้กับวัดบางบ่อ ซึ่งกระทงทั้งหมดนั้นก็เป็นการประดิษฐ์โดยฝีมือนักเรียนโรงเรียนบางบ่อวิทยาคมที่ร่วมมือร่วมใจกันทำให้กับวัดและคนในชุมชนบางบ่อเนื่องในวันลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช 2565

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม