มอบเกียรติบัตร กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

ผู้อำนวยการสงัด ประวุฒิ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขัน รวม 5 รายการ ได้แก่ Spelling Bee, Singing Contest, Gussing Game, Word Attack และ English Quiz ทั้งในระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย