ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังแนบ