ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดดังแนบ