ประกาศ จัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีความประสงค์จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีคัดเลือก ดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์

จัดซื้อหนังสือเรียน-ปีการศึกษา-2566