ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567
นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
รายงานตัววันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก