ข่าวประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP ,เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ และแม่บ้าน

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้าน ผู้ที่ได้รับ …

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP ,เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ และแม่บ้าน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP และเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกลู …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP และเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ Read More »

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP และเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่ …

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP และเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั …

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด Read More »