การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าโครงการพิเศษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าโครงการพิเศษ ของนักเรี … Read more

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบทั่วไป) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิธีการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศ … Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565 รอบห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป/ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีกา … Read more