ประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ …

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Read More »

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าโครงการพิเศษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าโครงการพิเศษ ของนักเรี …

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าโครงการพิเศษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Read More »

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบทั่วไป) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิธีการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศ …

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบทั่วไป) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Read More »

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

📣 ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีก …

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565 รอบห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป/ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีกา …

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565 รอบห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป/ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ Read More »