ขอแสดงความยินดี นางสาวกนกวรรณ พรหมเดช นักเรียนชั้น ม.4/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 1

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ พรหมเดช นักเรียนชั้น ม … Read more

ประกาศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบกา … Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิศริศรา เรืองขำ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิศริศรา เรืองขำ นักเรียนชั้น … Read more

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP ,เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ และแม่บ้าน

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้าน ผู้ที่ได้รับ … Read more