admin

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP ,เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ และแม่บ้าน

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้าน ผู้ที่ได้รับ …

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP ,เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ และแม่บ้าน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP และเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกลู …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP และเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ Read More »

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ …

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Read More »

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าโครงการพิเศษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าโครงการพิเศษ ของนักเรี …

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าโครงการพิเศษ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Read More »

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP และเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่ …

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP และเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ Read More »

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบทั่วไป) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิธีการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศ …

การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (รอบทั่วไป) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Read More »

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

📣 ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีก …

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565 รอบห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป/ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีกา …

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2565 รอบห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป/ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั …

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด Read More »