Author name: admin

ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้า …

ประกาศ รับสมัครครูชาวต่างชาติ ตำแหน่ง ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติห …

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน Read More »