เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โดยผู้อำนวยการสงัด ประวุฒิ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์
จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ผลการลงคะแนนเสียงปรากฎว่า นายวรรธนะ ดิษฐ์นันท์ ได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 จากผู้สมัครทั้งหมด 11 พรรค