สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน แสด – ดำ
สีแสด หมายถึง การเริ่มต้น
สีดำ หมายถึง ความมั่นคงแข็งแรง