วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
โดยมีผู้อำนวยการสงัด ประวุฒิ เป็นผู้อำนวยการกองลูกเสือ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม