รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP และเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา ประกอบด้วย
     1. เจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียนโครงการ EP/MEP จำนวน 1 อัตรา
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา

>>> ดาวน์โหลดประกาศเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียนโครงการ EP/MEP
>>> ดาวน์โหลดประกาศเจ้าหน้าที่ธุรการ งานสารบรรณ
>>> ดาวน์โหลดใบสมัคร