ประกาศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประเภทร้านค้า
1. ร้านข้าวแกง จำนวน 1 ร้าน
2. ร้านอาหารจานเดียว จำนวน 1 ร้าน
3. ร้านอาหารว่าง จำนวน 1 ร้าน
4. ร้านผลไม้ จำนวน 1 ร้าน

รับใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร วันที่ 10 – 17 มิถุนายน 2565
ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-7086118-9

ประกาศสรรหาร้านค้า-2565