ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด
กำหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 เมษายน 2565 เวลา 08.00-16.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-7086119 ต่อ 106
ดาวน์โหลดใบสมัคร
รับสมัครแม่บ้าน