ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP และเจ้าหน้าที่ธุรการงานสารบรรณ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ห้องเรียน โครงการ EP/MEP และเจ้าหน้าที่ธุรการ งานสารบรรณ

📣 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์