ทำบุญวันพระโรงเรียนและวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายสงัด ประวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในงานวันพิธีบำบุญวันพระโรงเรียนและวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พร้อมผู้บริหารทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ได้ร่วมทำบุญตักบาตร มีคณะสงฆ์จากวัดบางบ่อ จำนวน 9 รูป
ณ หอประชุมวิจารณ์ธรรมคุณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

📷 : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม