ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) Pfizer

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลบางบ่อร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลได้ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) Pfizer ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในวันนี้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูจากงานอนามัยโรงเรียนมาให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

ภาพเพิ่มเติม : fanpage