ขอแสดงความยินดี นางสาวกนกวรรณ พรหมเดช นักเรียนชั้น ม.4/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 1

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ พรหมเดช นักเรียนชั้น ม.4/6
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 1 และได้เข้ารอบระดับประเทศต่อไป